Privacy Policy


Op deze pagina vind je de privacy policy van Kaat|traint, coacht en inspireert en lees je meer over de cookies die we gebruiken. Kaat respecteert je privacy en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die je met ons deelt vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. We verzamelen informatie over onze bezoekers om drie belangrijke reden:

* om gepersonaliseerde services te kunnen bieden (zodat je bijvoorbeeld niet steeds opnieuw je gegevens hoeft in te vullen als je een reactie wilt plaatsen);
* om onze site te kunnen optimaliseren en gebruiksvriendelijker te maken;
* om gepersonaliseerde advertenties te kunnen aanbieden (zie ook advertising cookies).

Persoonsgegevens

In sommige gevallen komt het voor dat kaat je vraagt enkele persoonsgegevens in te vullen, zoals je NAW-gegevens, e-mailadres, website etc., bijvoorbeeld wanneer je je aanmeldt als nieuwsbriefabonnee. Hierbij geven we altijd aan welke gegevens verplicht en welke optioneel zijn. Je gegevens kunnen worden gebruikt om je te informeren over relevante producten en diensten van kaat of voor het uitvoeren van een actie of inschrijving op jouw verzoek en de evaluatie daarvan. Als je hier bezwaar tegen hebt, kun je dat aan ons doorgeven via [email protected].

Wet Bescherming Persoonsgegevens

Je gegevens worden op adequate wijze beveiligd tegen onbevoegde toegang of openbaarmaking en worden opgeslagen in een bestand waarop de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) van toepassing is. Kaat zal altijd overeenkomstig de WBP handelen. Daarnaast verstrekt kaat nooit zonder toestemming gegevens aan derden, tenzij we daartoe op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht zijn. Kaat bewaart persoonsgegevens in beginsel zolang de doeleinden dit vereisen. Daarna kunnen persoonsgegevens bewaard blijven voor archiefdoeleinden.